Winkelmandje:
Laden...
Magnetron aanbieding
Omvormers
Senseo,koffiezetters,waterkoker
CB apparatuur en antennes
TGV en Turkse fluit
Dashcam Kruimeldief
info & voorwaarden
Alle door Truckmex geleverde zaken blijven eigendom van Truckmex tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Truckmex uit hoofde van enige met Truckmex gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder inbegrepen.

*** Verzending via PostNL,of eigen bezorgdienst ***